Jdi na obsah Jdi na menu

uzitecne

Pojmenované HTML barvy

Toto jsou všechna jména barev, která podle mých zkušeností fungují v HTML prohlížečích. Pokud narazíte na přehled pojmenovaných barev, kde budou některá jména s číslicemi, tak bacha: ty nefungují. Tyto ano.

Při zápisu barev nezáleží na velikosti písmen. Chcete-li mít z nějakého důvodu zápis CSS validní, je lepší se těmto jménům barev vyhnout a zapisovat šestnáctkový kód barvy.

K čemu je to dobré

Najděte si svoje barvy v tomto přehledu. Pak není nutné pamatovat si jejich šestnáctkový kód, stačí vědět, jak se html barvy jmenují anglicky. Seřazeno primárně podle odstínu. (Hodnoty hue (odstín), saturation (sytost) a luminance (světlost) jsem si dopočítal jen tak pro zábavu, abych si to podle těchto veličin mohl řadit. Řazení funguje v Internet Exploreru po kliknutí na takové ty pomlčky v záhlaví.)

Jméno barvy kód Hue Saturation Luminance
Orchid #da70d6 -0,16 0,588 0,647
MediumVioletRed #c71585 -0,10 0,809 0,431
DeepPink #ff1493 -0,09 1 0,539
HotPink #ff69b4 -0,08 1 0,705
LavenderBlush #fff0f5 -0,05 1 0,970
PaleVioleTRed #db7093 -0,05 0,597 0,649
Crimson #dc143c -0,03 0,833 0,470
Pink #ffc0cb -0,02 1 0,876
LightPink #ffb6c1 -0,02 1 0,856
snow #fffafa 0 1,000 0,990
LightCoral #f08080 0 0,788 0,721
RosyBrown #bc8f8f 0 0,251 0,649
IndianRed #cd5c5c 0 0,530 0,582
Red #ff0000 0 1 0,5
Firebrick #b22222 0 0,679 0,415
Brown #a52a2a 0 0,594 0,405
DarkRed #8b0000 0 1 0,272
Maroon #800000 0 1 0,250
MistyRose #ffe4e1 0,016 1 0,941
salmon #fa8072 0,017 0,931 0,713
tomato #ff6347 0,025 1 0,639
DarkSalmon #e9967a 0,042 0,716 0,696
Coral #ff7f50 0,044 1 0,656
OrangeRed #ff4500 0,045 1 0,5
LightSalmon #ffa07a 0,047 1 0,739
Sienna #a0522d 0,053 0,560 0,401
seashell #fff5ee 0,068 1 0,966
chocolate #d2691e 0,069 0,75 0,470
SaddleBrown #8b4513 0,069 0,759 0,309
SandyBrown #f4a460 0,076 0,870 0,666
PeachPuff #ffdab9 0,078 1 0,862
peru #cd853f 0,082 0,586 0,525
linen #faf0e6 0,083 0,666 0,941
bisque #ffe4c4 0,090 1 0,884
DarkOrange #ff8c00 0,091 1 0,5
BurlyWood #deb887 0,093 0,568 0,7
AntiqueWhite #faebd7 0,095 0,777 0,911
Tan #d2b48c 0,095 0,437 0,686
NavajoWhite #ffdead 0,099 1 0,839
BlanchedAlmond #ffebcd 0,099 1 0,901
PapayaWhip #ffefd5 0,103 1 0,917
moccasin #ffe4b5 0,105 1 0,854
Orange #ffa500 0,107 1 0,5
Wheat #f5deb3 0,108 0,767 0,831
OldLace #fdf5e6 0,108 0,851 0,947
FloralWhite #fffaf0 0,111 1 0,970
DarkGoldenrod #b8860b 0,118 0,887 0,382
Goldenrod #daa520 0,119 0,744 0,490
cornsilk #fff8dc 0,133 1 0,931
Gold #ffd700 0,140 1 0,5
LemonChiffon #fffacd 0,15 1 0,901
Khaki #f0e68c 0,15 0,769 0,745
PaleGoldenrod #eee8aa 0,151 0,666 0,8
DarkKhaki #bdb76b 0,154 0,383 0,580
ivory #fffff0 0,166 1 0,970
LightYellow #ffffe0 0,166 1 0,939
beige #f5f5dc 0,166 0,555 0,911
LightGoldenrodYellow #fafad2 0,166 0,8 0,901
Yellow #ffff00 0,166 1 0,5
Olive #808000 0,166 1 0,250
OliveDrab #6b8e23 0,221 0,604 0,347
YellowGreen #9acd32 0,221 0,607 0,5
DarkOliveGreen #556b2f 0,227 0,389 0,301
GreenYellow #adff2f 0,232 1 0,592
charTReuse #7fff00 0,250 1 0,5
LawnGreen #7cfc00 0,251 1 0,494
DarkSeaGreen #8fbc8b 0,319 0,267 0,641
honeydew #f0fff0 0,333 1 0,970
PaleGreen #98fb98 0,333 0,925 0,790
LightGreen #90ee90 0,333 0,734 0,749
LimeGreen #32cd32 0,333 0,607 0,5
Lime #00ff00 0,333 1 0,5
ForestGreen #228b22 0,333 0,606 0,339
Green #008000 0,333 1 0,250
DarkGreen #006400 0,333 1 0,196
SeaGreen #2e8b57 0,406 0,502 0,362
MediumSeaGreen #3cb371 0,407 0,497 0,468
SpringGreen #00ff7f 0,416 1 0,5
MintCream #f5fffa 0,416 1 0,980
MediumSpringGreen #00fa9a 0,436 1 0,490
MediumAquamarine #66cdaa 0,443 0,507 0,601
Aquamarine #7fffd4 0,444 1 0,749
Turquoise #40e0d0 0,483 0,720 0,564
LightSeaGreen #20b2aa 0,490 0,695 0,411
MediumTurquoise #48d1cc 0,493 0,598 0,550
azure #f0ffff 0,5 1 0,970
LightCyan #e0ffff 0,5 1 0,939
PaleTurquoise #afeeee 0,5 0,649 0,809
Aqua #00ffff 0,5 1 0,5
Cyan #00ffff 0,5 1 0,5
DarkCyan #008b8b 0,5 1 0,272
Teal #008080 0,5 1 0,250
DarkSlateGray #2f4f4f 0,5 0,253 0,247
DarkTurquoise #00ced1 0,502 1 0,409
CadetBlue #5f9ea0 0,505 0,254 0,5
PowderBlue #b0e0e6 0,518 0,519 0,796
LightBlue #add8e6 0,540 0,532 0,790
DeepSkyBlue #00bfff 0,541 1 0,5
SkyBlue #87ceeb 0,548 0,714 0,725
LightSkyBlue #87cefa 0,563 0,92 0,754
SteelBlue #4682b4 0,575 0,44 0,490
AliceBlue #f0f8ff 0,577 1 0,970
DodgerBlue #1e90ff 0,582 1 0,558
LightSlateGray #778899 0,583 0,142 0,533
SlateGray #708090 0,583 0,125 0,501
LightSteelBlue #b0c4de 0,594 0,410 0,780
RoyalBlue #4169e1 0,625 0,727 0,568
CornflowerBlue #151b8d 0,658 0,740 0,317
GhostWhite #f8f8ff 0,666 1 0,986
lavender #e6e6fa 0,666 0,666 0,941
Blue #0000ff 0,666 1 0,5
MediumBlue #0000cd 0,666 1 0,401
DarkBlue #00008b 0,666 1 0,272
MidnightBlue #191970 0,666 0,635 0,268
Navy #000080 0,666 1 0,250
SlateBlue #6a5acd 0,689 0,534 0,578
DarkSlateBlue #483d8b 0,690 0,39 0,392
MediumSlateBlue #7b68ee 0,690 0,797 0,670
MediumPurple #9370db 0,721 0,597 0,649
BlueViolet #8a2be2 0,753 0,759 0,527
Indigo #4b0082 0,762 1 0,254
DarkOrchid #9932cc 0,778 0,606 0,498
DarkViolet #9400d3 0,783 1 0,413
MediumOrchid #ba55d3 0,800 0,588 0,580
Thistle #d8bfd8 0,833 0,242 0,798
Plum #dda0dd 0,833 0,472 0,747
Violet #ee82ee 0,833 0,760 0,721
Fuchsia #ff00ff 0,833 1 0,5
Magenta #ff00ff 0,833 1 0,5
DarkMagenta #8b008b 0,833 1 0,272
purple #800080 0,833 1 0,250
White #ffffff gray 0 1
WhiteSmoke #f5f5f5 gray 0 0,960
gainsboro #dcdcdc gray 0 0,862
LightGrey #d3d3d3 gray 0 0,827
Silver #c0c0c0 gray 0 0,752
DarkGray #a9a9a9 gray 0 0,662
Gray #808080 gray 0 0,501
DimGray #696969 gray 0 0,411
Black #000000 gray 0 0

A jeden programátorský žertík: zkuste si tohle:

<font color="crap">Crap je zajímavá barva, která ale nefunguje v CSS.</font>

Bezpečné barvy

Bezpečným barvám se říká podle toho, že se na všech zařízeních s podporou 256 barev (bitová hloubka 8) zobrazí správně. Dříve to byly starší monitory, nyní (aktualizováno 2004) jsou to mnohé mobily a kapesní zařízení. Pokud je zadána nebezpečná barva, snaží se zařízení trefit nejbližší bezpečnou barvu.

216 bezpečných barev podle Netscape

  #000000   #000033   #000066   #000099   #0000CC   #0000FF
  #003300   #003333   #003366   #003399   #0033CC   #0033FF
  #006600   #006633   #006666   #006699   #0066CC   #0066FF
  #009900   #009933   #009966   #009999   #0099CC   #0099FF
  #00CC00   #00CC33   #00CC66   #00CC99   #00CCCC   #00CCFF
  #00FF00   #00FF33   #00FF66   #00FF99   #00FFCC   #00FFFF
  #330000   #330033   #330066   #330099   #3300CC   #3300FF
  #333300   #333333   #333366   #333399   #3333CC   #3333FF
  #336600   #336633   #336666   #336699   #3366CC   #3366FF
  #339900   #339933   #339966   #339999   #3399CC   #3399FF
  #33CC00   #33CC33   #33CC66   #33CC99   #33CCCC   #33CCFF
  #33FF00   #33FF33   #33FF66   #33FF99   #33FFCC   #33FFFF
  #660000   #660033   #660066   #660099   #6600CC   #6600FF
  #663300   #663333   #663366   #663399   #6633CC   #6633FF
  #666600   #666633   #666666   #666699   #6666CC   #6666FF
  #669900   #669933   #669966   #669999   #6699CC   #6699FF
  #66CC00   #66CC33   #66CC66   #66CC99   #66CCCC   #66CCFF
  #66FF00   #66FF33   #66FF66   #66FF99   #66FFCC   #66FFFF
  #990000   #990033   #990066   #990099   #9900CC   #9900FF
  #993300   #993333   #993366   #993399   #9933CC   #9933FF
  #996600   #996633   #996666   #996699   #9966CC   #9966FF
  #999900   #999933   #999966   #999999   #9999CC   #9999FF
  #99CC00   #99CC33   #99CC66   #99CC99   #99CCCC   #99CCFF
  #99FF00   #99FF33   #99FF66   #99FF99   #99FFCC   #99FFFF
  #CC0000   #CC0033   #CC0066   #CC0099   #CC00CC   #CC00FF
  #CC3300   #CC3333   #CC3366   #CC3399   #CC33CC   #CC33FF
  #CC6600   #CC6633   #CC6666   #CC6699   #CC66CC   #CC66FF
  #CC9900   #CC9933   #CC9966   #CC9999   #CC99CC   #CC99FF
  #CCCC00   #CCCC33   #CCCC66   #CCCC99   #CCCCCC   #CCCCFF
  #CCFF00   #CCFF33   #CCFF66   #CCFF99   #CCFFCC   #CCFFFF
  #FF0000   #FF0033   #FF0066   #FF0099   #FF00CC   #FF00FF
  #FF3300   #FF3333   #FF3366   #FF3399   #FF33CC   #FF33FF
  #FF6600   #FF6633   #FF6666   #FF6699   #FF66CC   #FF66FF
  #FF9900   #FF9933   #FF9966   #FF9999   #FF99CC   #FF99FF
  #FFCC00   #FFCC33   #FFCC66   #FFCC99   #FFCCCC   #FFCCFF
  #FFFF00   #FFFF33   #FFFF66   #FFFF99   #FFFFCC   #FFFFFF

16 bezpečných stupňů šedi

  #000000   #444444   #888888   #CCCCCC
  #111111   #555555   #999999   #DDDDDD
  #222222   #666666   #AAAAAA   #EEEEEE
  #333333   #777777   #BBBBBB   #FFFFFF

16 základních barev Windows

  Black   Maroon   Gray   Red
  Navy   Purple   Blue   Fuchsia
  Green   Olive   Lime   Yellow
  Teal   Silver   Aqua   White

Základní barvy

HTML česky šestnáctkově RGB desetině RGB vzorek barvy   složky
white bílá #FFFFFF rgb(255,255,255) vzorek        
yellow žlutá #FFFF00 rgb(255,255,0) vzorek        
fuchsia purpurová #FF00FF rgb(255,0,255) vzorek        
aqua azurová #00FFFF rgb(0,255,255) vzorek        
red červená #FF0000 rgb(255,0,0) vzorek        
lime světle zelená #00FF00 rgb(0,255,0) vzorek        
blue modrá #0000FF rgb(0,0,255) vzorek        
black černá #000000 rgb(0,0,0) vzorek        
green zelená #008000 rgb(0,128,0) vzorek        
maroon hnědá #800000 rgb(128,0,0) vzorek        
olive olivová #808000 rgb(128,128,0) vzorek        
purple fialová #800080 rgb(128,0,128) vzorek        
gray šedá #808080 rgb(128,128,128) vzorek        
navy tmavě modrá #000080 rgb(0,0,128) vzorek        
teal modro-zelená #008080 rgb(0,128,128) vzorek        
silver světle šedá #C0C0C0 rgb(192,192,192) vzorek        

převzato od: www.jakpsatweb.cz *

******************************************************************************************************************

Zkratky s Ctrl

CTRL + C, CTRL + V, CTRL + P (známá zkratka ze školy) a protokol je hotov :) ...

 • Ctrl + A Označení všech buněk
 • Ctrl + B Tučné/netučné písmo (funguje pro následující psané znaky)
 • Ctrl + C Zkopíruje obsah označených buněk do schránky
 • Ctrl + F Najít (otevře dialogové okno)
 • Ctrl + G Přejít na (otevře dialogové okno)
 • Ctrl + H Nahradit (otevře dialogové okno)
 • Ctrl + I Písmo kurzivou/nekurzivou (funguje pro následující psané znaky)
 • Ctrl + K Vloží hypertextový odkaz (otevře dialogové okno)
 • Ctrl + L Vytvoří seznam
 • Ctrl + N Otevře nový sešit
 • Ctrl + O Otevře soubor
 • Ctrl + P Vytiskne
 • Ctrl + S Uložení souboru
 • Ctrl + U Podtrženo/Nepodtrženo
 • Ctrl + V Vloží do buňky obsah schránky
 • Ctrl + W Zavře otevřený soubor (pokud byla provedena změna, možnost uložit)
 • Ctrl + X Vyjme obsah označených buněk
 • Ctrl + 1 Zobrazení dialogového okna Formát buněk
 • Ctrl + Home Přesun do buňky A1
 • Ctrl + End Přesune kurzor na poslední plnou buňku
 • Ctrl + Enter Do všech označených buněk stejný obsah
 • Ctrl + PageDown Přepnutí na další list
 • Ctrl + PageUp Přepnutí na předcházející list
 • Ctrl + Mezerník Výběr celého(celých) sloupce(ů)
 • Ctrl + Shift + Mezerník Výběr celého listu

Zkratky s Alt

 • ALT + ENTER Zahájení nového řádku ve stejné buňce (vcelku šikovná pomůcka)
 • ALT + = Vložení vzorce SubTotal

Zkratky ostatní

 • F1 Nápověda nebo pomocník (stejné jako u jiných aplikací např. Word)
 • Tab Přesunutí na další buňku, nebo přesunutí v zamknutém listu mezi odemknutými buňkami
 • Shift + Tab Přesunutí o buňku zpět
 • Šipka dolů Přesun o buňku dolů
 • Šipka nahoru Přesun o buňku nahoru
 • Šipka vlevo Přesun o buňku vlevo
 • Šipka vpravo Přesun o buňku vpravo
 • Home Přesunutí na začátek řádku
 • F7 Kontrola pravopisu
 • F12 Uložit jako

 ******************************************************************************************************************

zarovnat na střed <div align="center">

zarovnat vpravo <div align="right">

zarovnat vlevo <div align="left">

******************************************************************************************************************